Thực đơn đa dạng

CHIÊN KIỂU NHẬT

Tori Karaage/gà chiên giòn
鶏唐揚げ Tori Karaage Deep-Fried Chicken ...
127.000 VND
Tako Karaage/bạch tuộc chiên giòn
タコ唐揚げ Tako Karaage Deep-Fried Octopus ...
125.000 VND
Tori Teba Karaage/cánh gà chiên giòn
鶏手羽唐揚げ Tori Teba Karaage Deep-Fried Chicken...
127.000 VND