Thực đơn đa dạng

NABE

Kaisen Nabe/Lẩu hải sản
海鮮鍋 Kaisen Nabe Seafood Hot Pot Lẩu hải...
399.000 VND
Sake Kama Nabe/lẩu đầu cá hồi tưoi
鎌酒 鍋 Sake Kama Nabe Salmon Head Hot pot ...
399.000 VND
Suki Yaki/lẩu bò Mỹ
すき焼き Suki Yaki Beef Suki Yaki Hot Pot ...
399.000 VND
Shabu Shabu (USA Beef)
アメリカ産牛しゃぶしゃぶ Shabu Shabu (USA Beef) ...
399.000 VND
Gyuniku (bò gọi thêm lẩu)
牛肉 Gyuniku Beef ( USA ) ( More) ...
235.000 VND
Udon (mì gọi thêm)
うどん Udon Japanese Udon Noodles ( More ) ...
45.000 VND
Yasai/rau gọi thêm lẩu
野菜 Yasai Vegetables ( More ) Rau gọi...
81.000 VND
Tofu (thêm lẩu)
豆腐 Tofu Bean Curd ( More) Đậu hũ gọi...
23.000 VND
Sake Kama/đầu cá hồi gọi thêm lẩu
鎌酒 Sake Kama Salmon Head ( More) Đầu...
109.000 VND