Về Fujiya Sushi

Địa chỉ & Thời gian

Giúp bạn dễ dàng tìm thấy Fujiya Sushi trên bản đồ

Địa chỉ:

CS1: Lô 38 KQH, Nguyễn Công Trứ, Đà Lạt

CS2: Fujiya - Golf Valley, 94 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

Thời gian mở cửa:

- Buổi trưa: 11:00 - 14:00

- Buổi tối: 17:00 - 22:00

Hotline: 1800.9497 - 0986.833.555

Email: info@fujiyasushi.net

Mạng xã hội: