Về Fujiya Sushi

Địa chỉ & Thời gian

Giúp bạn dễ dàng tìm thấy Fujiya Sushi trên bản đồ

Địa chỉ:

CS1: Lô 38 KQH, Nguyễn Công Trứ, Đà Lạt

Thời gian mở cửa:

- GIỜ MỞ CỬA: 11:00AM - 10:00PM

Hotline: +84397798788

Email: info@fujiyasushi.net

Mạng xã hội: