Thực đơn đa dạng

MÌ LẠNH VÀ ĐỒ TEMPURA

Yaru Ten Udon/mì Udon lạnh
ざる天うどん Zaru Ten Udon Cold Japanese Udon...
167.000 VND
Yaru Ten Soba/mì soba lạnh
ざる天そば Zaru Ten Soba Cold Japanese Soba with...
161.000 VND