Thực đơn đa dạng

RƯỢU

Atsui o sake
熱いお酒 1.8L Atsui o sake Sake Japan 1.8L
1.750.000 VND
Atsui o sake
熱いお酒300ml Atsui o sake Sake Japan 300ml
414.000 VND
Atsui o sake
熱いお酒 150ml Atsui o sake Sake Japan 150ml
221.000 VND
Kankoku Shouchu
韓国 しょうちゅう Kankoku Shouchu Soju Hàn...
138.000 VND