Thực đơn đa dạng

BIA

Tiger ( lon )
Tiger ( lon )
30.000 VND
Heniken ( lon )
Heniken ( lon )
35.000 VND
Sai Gon Special ( lon )
Sai Gon Special ( lon )
28.000 VND