Tokusei Fujiya Bento/Cơm trưa phần Fujiya

Tokusei Fujiya Bento/Cơm trưa phần Fujiya

特製藤屋弁当

Tokusei Fujiya Bento

Special Fujiya Rice Box

Cơm phần kiểu Fujiya

247.000 VND