Gomawakame sesame sauce/rong biển tươi sốt mè

Gomawakame sesame sauce/rong biển tươi sốt mè

ゴマ若芽

Gomawakame

Seaweed

Rong biển tươi

99.000 VND

Món ăn liên quan

Thưởng thức những món ăn Nhật Bản đầy tươi mới và tốt cho sức khỏe
qua bàn tay các đầu bếp chuyên nghiệp.

Tuna Mayo Sarada/Salad cá ngừ trộn Mayone
ツナマヨサラダ Tuna Mayo Sarada Tuna Salad with...
129.000 VND
Ebi abocado mayo sarada/Salad tôm trộn bơ mayo
エビマヨサラダ Ebi mayo sarada Prawn salad with...
125.000 VND
Umibudo Sarada sesame sauce/Salad rong nho sốt mè
海ブドウサラダ Umibudo Sarada Sea Grapes Salad ...
79.000 VND
Kinoko Sarada/Salad nấm các loại
きのこサラダ Kinoko Sarada Mushroom Salad ...
122.000 VND