Gomawakame

Gomawakame

ゴマ若芽

Gomawakame

Seaweed

Rong biển tươi

97.000 VND

Món ăn liên quan

Thưởng thức những món ăn Nhật Bản đầy tươi mới và tốt cho sức khỏe
qua bàn tay các đầu bếp chuyên nghiệp.

Tuna Mayo Sarada
ツナマヨサラダ Tuna Mayo Sarada Tuna Salad with...
124.000 VND
Ebi mayo sarada
エビマヨサラダ Ebi mayo sarada Prawn salad with...
110.000 VND
Umibudo Sarada
海ブドウサラダ Umibudo Sarada Sea Grapes Salad ...
110.000 VND
Kinoko Sarada
きのこサラダ Kinoko Sarada Mushroom Salad ...
92.000 VND