Chawanmushi

Chawanmushi

茶碗蒸し

Chawanmushi

Non-sweet Steamed egg custard

Trứng hấp

48.000 VND

Món ăn liên quan

Thưởng thức những món ăn Nhật Bản đầy tươi mới và tốt cho sức khỏe
qua bàn tay các đầu bếp chuyên nghiệp.

Kimuchi
キムチ Kimuchi Kimchi Kim chi
69.000 VND
Agedashi Dofu
あげだし豆腐 Agedashi Dofu Fried tofu with dashi...
76.000 VND
Edamame
枝豆 Edamame Green Soybeans Đậu...
62.000 VND
Dashimaki Tamago
だし巻たまご Dashimaki Tamago Japanese Omelette ...
97.000 VND