Umibudo Sarada

Umibudo Sarada

海ブドウサラダ

Umibudo Sarada

Sea Grapes Salad

Salad rong nho

110.000 VND

Món ăn liên quan

Thưởng thức những món ăn Nhật Bản đầy tươi mới và tốt cho sức khỏe
qua bàn tay các đầu bếp chuyên nghiệp.

Tuna Mayo Sarada
ツナマヨサラダ Tuna Mayo Sarada Tuna Salad with...
124.000 VND
Ebi mayo sarada
エビマヨサラダ Ebi mayo sarada Prawn salad with...
110.000 VND
Gomawakame
ゴマ若芽 Gomawakame Seaweed Rong biển tươi
97.000 VND
Kinoko Sarada
きのこサラダ Kinoko Sarada Mushroom Salad ...
92.000 VND