Tuna Mayo Sarada

Tuna Mayo Sarada

ツナマヨサラダ

Tuna Mayo Sarada

Tuna Salad with Mayonnaise

Cá ngừ trộn mayonaise salad

124.000 VND

Món ăn liên quan

Thưởng thức những món ăn Nhật Bản đầy tươi mới và tốt cho sức khỏe
qua bàn tay các đầu bếp chuyên nghiệp.

Ebi mayo sarada
エビマヨサラダ Ebi mayo sarada Prawn salad with...
110.000 VND
Umibudo Sarada
海ブドウサラダ Umibudo Sarada Sea Grapes Salad ...
110.000 VND
Gomawakame
ゴマ若芽 Gomawakame Seaweed Rong biển tươi
97.000 VND
Kinoko Sarada
きのこサラダ Kinoko Sarada Mushroom Salad ...
92.000 VND