Tori Karaage

Tori Karaage

鶏唐揚げ

Tori Karaage

Deep-Fried Chicken

Gà chiên kiểu Nhật

127.000 VND

Món ăn liên quan

Thưởng thức những món ăn Nhật Bản đầy tươi mới và tốt cho sức khỏe
qua bàn tay các đầu bếp chuyên nghiệp.

Tako Karaage
タコ唐揚げ Tako Karaage Deep-Fried Octopus ...
115.000 VND
Tori Teba Karaage
鶏手羽唐揚げ Tori Teba Karaage Deep-Fried Chicken...
127.000 VND