Tako Karaage

Tako Karaage

タコ唐揚げ

Tako Karaage

Deep-Fried Octopus

Bạch tuộc chiên

115.000 VND

Món ăn liên quan

Thưởng thức những món ăn Nhật Bản đầy tươi mới và tốt cho sức khỏe
qua bàn tay các đầu bếp chuyên nghiệp.

Tori Karaage
鶏唐揚げ Tori Karaage Deep-Fried Chicken ...
127.000 VND
Tori Teba Karaage
鶏手羽唐揚げ Tori Teba Karaage Deep-Fried Chicken...
127.000 VND