Sanma Shioyaki

Sanma Shioyaki

秋刀魚塩焼き

Sanma Shioyaki

Grilled Pacific Saury with Salt

Cá thu đao nướng muối

92.000 VND

Món ăn liên quan

Thưởng thức những món ăn Nhật Bản đầy tươi mới và tốt cho sức khỏe
qua bàn tay các đầu bếp chuyên nghiệp.

Sake teri yaki
酒照り焼き Sake teri yaki Grilled Salmon with...
184.000 VND
Sake Shioyaki
鮭塩焼き Sake Shioyaki Grilled Salmon with...
161.000 VND
Toro-Sake Shioyaki
とろサーモン塩焼き Toro-Sake Shioyaki Grilled Fatty...
161.000 VND
Sake Kama Shioyaki
鮭カマ塩焼き Sake Kama Shioyaki Grilled Salmon...
138.000 VND