FUJIYA Sarada

FUJIYA Sarada

精度サラダ

FUJIYA Sarada

FUJIYA Salad

Salad đặc biệt kiểu FUJIYA

145.000 VND

Món ăn liên quan

Thưởng thức những món ăn Nhật Bản đầy tươi mới và tốt cho sức khỏe
qua bàn tay các đầu bếp chuyên nghiệp.

Tuna Mayo Sarada
ツナマヨサラダ Tuna Mayo Sarada Tuna Salad with...
124.000 VND
Ebi mayo sarada
エビマヨサラダ Ebi mayo sarada Prawn salad with...
110.000 VND
Umibudo Sarada
海ブドウサラダ Umibudo Sarada Sea Grapes Salad ...
110.000 VND
Gomawakame
ゴマ若芽 Gomawakame Seaweed Rong biển tươi
97.000 VND