Edamame

枝豆

Edamame

Green Soybeans

Đậu nành nhật

62.000 VND

Món ăn liên quan

Thưởng thức những món ăn Nhật Bản đầy tươi mới và tốt cho sức khỏe
qua bàn tay các đầu bếp chuyên nghiệp.

Chawanmushi
茶碗蒸し Chawanmushi Non-sweet Steamed egg...
48.000 VND
Kimuchi
キムチ Kimuchi Kimchi Kim chi
69.000 VND
Agedashi Dofu
あげだし豆腐 Agedashi Dofu Fried tofu with dashi...
76.000 VND
Dashimaki Tamago
だし巻たまご Dashimaki Tamago Japanese Omelette ...
97.000 VND